Finansiell planering

Vi går alla igenom olika skeden i livet och på den resan förändras våra behov och prioriteringar. JRS Family Office handlar om att ge stöd och personlig service under alla dessa faser och att säkerställa att nya förutsättningar också avspeglar sig i din investeringsstrategi och ekonomi i stort. Detta gäller oavsett om du inom ramen för Family Office väljer Diskretionär förvaltning, Investeringsrådgivning eller använder vår juridiska rådgivning.

Det är viktigt att vara medveten om att alla former av investeringar innehåller ett visst mått av risk, det vill säga risk att förlora investerade pengar eller att avvika från uppsatta avkastningsmål. Men det finns olika sätt att minimera risknivån, främst genom att sprida placeringarna mellan olika marknader, sektorer och branscher samt mellan olika värdepapper, till exempel aktier och obligationer.

JRS chefsstrateg gör löpande analyser av den finansiella marknaden vilka ligger till grund för framtagandet av investeringsstrategier, till exempel avseende fördelning mellan tillgångsslag, branscher och regioner. Utöver detta har JRS ett förvaltningsråd sammansatt av en grupp med stor kompetens och gedigen erfarenhet från de finansiella marknaderna. Deras uppdrag består bland annat i att analysera och utvärdera lämpliga finansiella instrument för JRS förvaltning.

Dessa analyser och utvärderingar ligger sedan till grund för rådgivarens sammansättning av varje enskild investeringsportfölj samt de löpande investeringar och försäljningar som görs knutna till denna.

Som Family Office-kund har du även tillgång till kvalificerade juridiska tjänster och andra tjänster som rör din ekonomi – allt för att du ska få optimal service utifrån dina specifika behov.

 

Sammantaget utgör dessa tjänster en heltäckande finansiell planering, oavsett om det gäller din privat- och familjeekonomi eller ditt företags tillgångar. 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter