Diskretionär förvaltning

För att placera tillgångar på ett effektivt och framgångsrikt sätt krävs det att man är aktiv och har ett stort intresse för förvaltning och finansiella marknader. Att följa utvecklingen i olika marknader och för olika placeringsalternativ och sedan utifrån detta anpassa den egna investeringsportföljen kräver dessutom kunskap och en hel del tid.

Alla har inte möjlighet eller intresse av att lägga ned det arbete som krävs. Därför erbjuder JRS Diskretionär förvaltning inom ramen för Family Office. Enkelt uttryck innebär det att kunden, utifrån överenskomna ramar, ger sin personliga rådgivare ett mandat att sätta samman en investeringsportfölj och göra löpande investeringar. Är du intresserad av Diskretionär förvaltning bör du ha funderat lite kring risknivå och placeringshorisont då detta är avgörande ingångsvärden när investeringsportföljen sätts samman.

Du och din rådgivare gör gemensamt en noggrann bedömning som inkluderar en genomgång av ekonomiska förutsättningar, placeringshorisont och behov.  Därefter sätts en investeringsportfölj samman som är helt skräddarsydd utifrån dina förutsättningar. För att uppnå bästa möjliga avkastning på investerat kapital görs sedan omfördelningar mellan tillgångsslag och enskilda värdepapper löpande.

Med tillgång till JRS chefsstrateg, förvaltningsrådet och personlig rådgivare ges du som kund tillgång till unik kompetens och erfarenhet som kommer att avspegla sig i det förvaltade kapitalet.

Som kund inom Diskretionär förvaltning har du givetvis också tillgång till professionell juridisk rådgivning.  

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter