Investeringsrådgivning

JRS tjänster inom Investeringsrådgivning riktar sig till dig som vill arbeta aktivt med investeringar men som vill ha en professionell rådgivning och ett initierat stöd i att hitta nya placeringar. Investeringsrådgivning ger dig full kontroll över de investeringar som görs – köp och försäljningar av värdepapper sker endast på ditt initiativ eller efter aktivt godkännande.

Du och din personlige rådgivare fastställer gemensamt vilka investeringsramar, vilken placeringshorisont och riskprofil placeringarna som omfattas av rådgivningen ska ha. Tillsammans med JRS aktuella marknadsanalyser ligger dessa ramar till grund för de investeringsråd som presenteras. Du kan också stämma av egna idéer gällande placeringar med din rådgivare som då gör en bedömning av hur dessa passar in i den överenskomna investeringsstrategin – detta för att säkerställa en i alla lägen optimalt balanserad investeringsportfölj.

Som kund inom Investeringsrådgivning har du givetvis tillgång till vår professionella juridiska rådgivning.

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter