Juridisk rådgivning

Som kund hos JRS kan du alltid känna dig trygg med att kvalificerat juridiskt stöd aldrig är längre än ett telefonsamtal bort, oavsett om det gäller enklare frågor eller ärenden av mer komplicerad natur.

JRS ger vägledning och handfast hjälp i juridiska frågor som rör dig och din familjs privatekonomi. Då vår expertis omfattar det mesta som rör privat-, företags- och skattejuridik kan vi hjälpa till med de flesta juridiska frågeställningar som kan uppkomma. Det kan till exempel handla om att upprätta gåvobrev samt bistå vid deklarationer och löpande skatteärenden eller mer komplexa ärenden som generationsskiftesplanering och skattejuridisk rådgivning i samband med flytt till och från Sverige. Om du står i begrepp att starta eller avveckla bolag säkerställer vi att det görs på ett sätt som är optimalt utifrån dina specifika förutsättningar.  

Om behov skulle uppstå som mot förmodan ligger utanför vår juridiska expertis kan vi hjälpa dig med extern juridisk kompetens inom aktuellt område.

JRS finns på plats för att du ska känna dig trygg och få rätt juridiskt stöd utifrån den livssituation du befinner dig i så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig!

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter