Huvudsakliga Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 

 Sammanfattning

SFDR är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU 2019/2088) med syfte att skapa en standard för hur hållbarhetsrisker avseende finansiella produkter ska presenteras. JRS klassas enligt SFDR som både finansmarknadsaktör och finansiell rådgivare. Finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska enligt SFDR offentliggöra huruvida de beaktar investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer eller inte.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

JRS beaktar i egenskap av finansmarknadsaktör inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. JRS bedömer att regelverket är omfattande och att det saknas tillförlitliga data avseende vissa finansiella instrument som inkluderas i JRS investeringsverksamhet. Bedömningen är att JRS i dagsläget saknar förutsättningar för att uppfylla kraven i artikel 4.1 (a) samt 4.2 SFDR fullt ut. JRS avser att omvärdera detta ställningstagande när regelverket och marknadspraxis har utvecklats ytterligare, med en första omvärdering under 2024.

JRS har en intern process för identifiering av hållbara investeringar och integrering av hållbarhetsrisker i portföljförvaltningen, även om JRS inte kan uppfylla artikel 4.1 (a) samt 4.2 SFDR fullt ut.

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

JRS beaktar i egenskap av finansiell rådgivare inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid försäkringsförmedling. JRS bedömer att regelverket är omfattande och att det saknas tillförlitliga data avseende vissa finansiella instrument som inkluderas i JRS investeringsverksamhet. Bedömningen är att JRS i dagsläget saknar förutsättningar för att uppfylla kraven i artikel 4.5 (a) SFDR fullt ut. JRS avser att omvärdera detta ställningstagande när regelverket och marknadspraxis har utvecklats ytterligare, med en första omvärdering under 2024.

JRS integrerar hållbarhetsrisker i försäkringsrådgivningen på begäran från kunder och när detta är möjligt baserat på bland annat tillgängliga data, även om JRS inte kan uppfylla artikel 4.5 (a) SFDR fullt ut.

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

JRS beaktar i egenskap av finansiell rådgivare inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsrådgivning. JRS bedömer att regelverket är omfattande och att det saknas tillförlitliga data avseende vissa finansiella instrument som inkluderas i JRS investeringsverksamhet. Bedömningen är att JRS i dagsläget saknar förutsättningar för att uppfylla kraven i artikel 4.5 (a) SFDR fullt ut. JRS avser att omvärdera detta ställningstagande när regelverket och marknadspraxis har utvecklats ytterligare, med en första omvärdering under 2024.

JRS integrerar hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen på begäran från kunder och när detta är möjligt baserat på bland annat tillgängliga data, även om JRS inte kan uppfylla artikel 4.5 (a) SFDR fullt ut.

 

 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter