Bästa order

För information om Bolagets utförande av order och vilka handelsplatser som Bolaget använder se
Bolagets Policy för bästa orderutförande samt Utförandeplatser och motparter.

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter