Ersättning och incitament

För information om Bolagets ersättningar och incitament se Årsredovisning 2022 samt Bolagets Policy för ersättningar och Policy för incitament.

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter