Investeringspolicy

Bolagets omfattas inte av kraven att offentliggöra information i enlighet med artikel 53 i
Värdepappersbolagsförordningen, då Bolaget varken direkt eller indirekt innehar rösträtter i något
annat Bolag.

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter