Finansiell information

Härmed lämnar JRS Asset Management AB (556734-9070) information i enlighet med kommissionens genomförandedirektiv (EU) 1423/2013 samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Klicka på rubriker nedan för detaljerad info:

Årsredovisningar

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Delårsrapporter

Av legala skäl publiceras enbart en delårsrapport per år

Delårsrapport kvartal 3 2014

Delårsrapport kvartal 3 2015

Delårsrapport kvartal 3 2016

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade