Internrevision

Agneta Bremander på Moneo AB upprätthåller idag funktionen som Internrevisor i JRS Asset Management AB. Agneta är civilekonom, diplomerad styrelseledamot samt medlem i IIA, Internrevisorernas förening. Internrevisionens arbete ska över en tre till fyra års tid täcka in, de för verksamhetens mest väsentliga processerna och riskområdena. Internrevisions arbete baseras på Internal Professional Practices Framework for Internal Auditors (IPPS).

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade