Styrelse

 

 

Erik Wehtje, ordförande

Ordförande sedan 2012. Ledamot 2007-2012. Erik är arbetande styrelseordförande i Polysource, Inc. och Designed Chemistry AB, båda verksamma inom petrokemisk industri.

 

Bo Dillner, ledamot

Ledamot sedan 2012. Styrelseordförande 2007-2012. Verkställande Direktör för Pensum AB, 2005-2010. Tidigare chef för Skandias Private Banking verksamhet.

 

Ola Josefsson, ledamot

Ledamot sedan 2013. Vice VD på JRS Asset Management och chef för Private Banking. Ola har även varit verksam inom Private Banking på bland annat Trevise, Carnegie och IAM.

 

Mathias Östman, ledamot

Ledamot sedan 2014. Senior Legal Counsel, Securitas AB. Tidigare har Mathias haft motsvarande befattningar på andra bolag samt bland annat arbetat som advokat på en större affärsjuridisk byrå. Jur Kand från Uppsala Universitet.

 

Anna Carlberg, ledamot

Ledamot sedan 2014. Senior Compliance på Länsförsäkringar AB. Har tidigare arbetat på Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB, Finansinspektionen och Skandia. Jur kand från Lunds Universitet.

 

 

 

 

 

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade