Kapitalförvaltning

Som JRS kund får du tillgång till en mycket kvalificerad diskretionär förmögenhetsförvaltning av hög kvalitet och rådgivande personlig service.

Utgångspunkten för våra förvaltares arbete är att utifrån varje kunds önskemål och specifika förutsättningar skapa en unik portfölj som bygger på kundens riskprofil och placeringshorisont. JRS erbjuder såväl egna som externt förvaltade investeringsmöjligheter beroende på den riskprofil som kommer att utgöra kundens förvaltningsuppdrag.

Diskretionär kapitalförvaltning innebär att du som kund överlåter de löpande förvaltningsbesluten till oss – förvaltaren har fullmakt att löpande genomföra omplaceringar inom de ramar som ni tillsammans har satt upp. Fördelen med diskretionär förvaltning är att du själv inte behöver vara aktiv utan har en förvaltare som bevakar din investering och kan göra förändringar utifrån det aktuella marknadsläget.

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade