2018-05-25 09:50

Integritetspolicy

Vi på JRS Asset Management har alltid värnat om hanteringen av våra kunders personuppgifter och vill därför informera dig om viktiga förändringar som sker den 25 maj 2018, i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

EU-förordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), stärker dina rättigheter vid behandling av din personinformation. GDPR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund.

För att du ska känna dig trygg och få bättre inblick i hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy.

Här hittar du vår uppdaterade integritetspolicy

Du är så klart alltid välkommna att kontakta oss om du har några frågor.

Med vänliga hälsningar/Best regards
Magnus Larsson
___________________
JRS Asset Management AB
Box 586
114 11 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 14
Telefon: +46 8 407 64 00
Direkt: +46 8 407 64 14
Mobil: +46 704 93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se

 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter