Family Office

Family office handlar om att förvalta kundens tillgångar professionellt utifrån dennes specifika behov och leverera avkastning som ligger i linje med eller överträffar kundens förväntningar. Men ända sedan JRS startade 2007 har vår övertygelse varit att det också handlar om något mer. Det kan sammanfattas i två ord: Enkelhet och Trygghet.

Enkelhet för att den enda kontakt du och din familj behöver för allt som rör frågor kring juridik och er ekonomi är er personliga rådgivare på JRS Family office. Trygghet för att du kan vara säker på att alltid få den tid du behöver med din personliga rådgivare eller våra specialister inom till exempel juridik och skattefrågor. Detta för att du i alla lägen ska vara förvissad om att förvaltningen sker i enlighet med dina behov och att du alltid får rätt stöd utifrån den situation du befinner dig i. Ert förtroende är nämligen vår viktigaste tillgång och för oss på JRS är målet med varje arbetsdag att öka detta kapital.

Med vänlig hälsning

Ola Josefsson, Verkställande Direktör JRS

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter