Finansiell information

Härmed lämnar JRS Asset Management AB (556734-9070) information i enlighet med kommissionens genomförandedirektiv (EU) 1423/2013 samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Klicka på länkarna nedan för detaljerad info. Av legala skäl publiceras enbart en delårsrapport per år.
 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter