Finansiell information

Härmed lämnar JRS Asset Management AB (556734-9070) information i enlighet med värdepappersbolagsförordningen (IFR) EU 2019/2033.

Klicka på länkarna nedan för detaljerad info.
 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter