Om oss i korthet

JRS Asset Managements verksamhet handlar om att förvalta kundens tillgångar professionellt utifrån dennes specifika behov och leverera avkastning som ligger i linje med eller överträffar kundens förväntningar.

Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bland annat bedriva diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt försäkringsförmedling avseende livförsäkringar. Bolaget har även tillstånd att ta emot kunders medel och finansiella instrument med redovisningsskyldighet. 

JRS Asset Management grundades 2007 och ägs i dag av Erik Wehtje och personalen. Bolaget har en tydlig affärsmodell som bygger på Wealth Management, främst inom Family Office. 
 

 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter