Om oss i korthet

JRS Asset Management är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget
grundades 2007 och ägs idag av Viktor och Peter Söderberg, Erik Wehtje och personalen. Vi är anslutna till SwedSec och samtliga kapital- och fondförvaltare har licens för att verka på den svenska värdepappersmarknaden. Verksamheten är uppdelad i tre områden, JRS Private Banking, JRS Fonder och JRS Sports Management. Enheterna arbetar nära tillsammans och engagerar sig i att skräddarsy lösningar baserade på kundernas unika behov.

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade