Om oss i korthet

JRS Asset Management är en fristående och mer personlig förvaltare. Vi förvaltar dina tillgångar efter just dina specifika behov och målsättningar. Vi finns till exklusivt för dig som privatperson, din familj eller ditt företag. JRS är verksamt inom Wealth Management där kärnan i verksamheten är vårt Family Office där vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom finansiell rådgivning och förmögenhetsförvaltning. JRS förvaltar inga egna produkter, vi väljer istället fritt för våra kunders räkning bland de mest konkurrenskraftiga finansiella instrumenten utifrån det stora utbud som finns på finansmarknaderna.

Vi har höga krav på transparens och vår ambition är att förenkla och leva upp till våra kunders högt ställda förväntningar när det gäller bemötande, service och finansiell utveckling. 

JRS Asset Management är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget grundades 2007 och ägs idag till 49% av Viktor Söderberg tillsammans med personalen och till 51%  av Söderberg & Partners. Vi är anslutna till SwedSec och InsureSec och våra kapitalförvaltare har aktuella licenser för att verka på den svenska värdepappersmarknaden.
 

 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter