Bolagets styrelse och verkställande direktör

 

Mathias Östman - Styrelseordförande

Mathias Östman är född 1969 och har varit styrelseledamot sedan 2014 och styrelseordförande sedan juli 2021.

Mathias är utbildad jurist och har en jur.kand. från Uppsala Universitet. Mathias arbetar som Senior Legal Counsel på Securitas AB och har tidigare haft motsvarande befattningar på AB Electrolux och AstraZeneca samt arbetat som advokat på en större affärsjuridisk byrå.

Mathias har även styrelseuppdrag i andra bolag inom JRS koncern, Pevier AB och JRS Förvaltning AB.

 

Jan Arpi - Styrelseledamot

Jan Arpi är född 1963 och är styrelseledamot sedan juni 2020.

Jan är utbildad ekonom och har en civilekonom-examen från Uppsala Universitet.

Jan har lång erfarenhet inom finans och IT-branschen och har bland annat haft ledningsbefattningar i SAP Svenska AB, Cinnober Financial Technology AB, Swedbank, Marginalen Bank samt Söderberg & Partners Securities AB.

Jan är varken ägare eller operativ i bolaget vilket gör att han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till aktieägarna.

 

Bengt Mellberg - Styrelseledamot

Bengt Mellberg är född 1956 och har varit verkställande direktör i bolaget sedan 2014 - 2019.

Bengt är utbildad civilekonom vid Lunds universitet och har även en jur.kand från Uppsala Universitet. Bengt har lång erfarenhet inom finansbranschen. Han har bland annat arbetat som chef för utländska aktier samt inom kapitalförvaltning på Handelsbanken. Han har också arbetat som Mäklarchef på Neonet Securities AB samt inom aktiemäkleri i London.

Bengt är varken ägare eller operativ i Bolaget vilket gör att han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till aktieägarna.

 

Anna Carlberg - Styrelseledamot

Anna är född 1968 och styrelseledamot sedan 2014.

Anna är utbildad jurist har en jur. kand. från Lunds Universitet. Anna arbetar som Chief Compliance Officer på Loomis Digital Solutions AB (Loomis Pay). Anna har tidigare arbetat på Länsförsäkringar AB, Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB, Skandia samt Finansinspektionen.

Anna är även styrelseledamot i Complaince Forum, en ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för Compliance Officers i främst finansiella företag. Anna är varken ägare eller operativ i bolaget vilket gör att hon anses oberoende i både förhållandet till Bolaget, bolagsledningen och till aktieägare.

 

Ola Josefsson - Verkställande Direktör

Ola Josefsson är född 1967 och har varit styrelseledamot  2013 till 2019.

Ola har en ekonomichefsutbildning från FEI och lång erfarenhet inom finansbranschen och Private Banking på bland annat Trevise, Carnegie och IAM. Ola har tidigare varit styrelseledamot i Djurgården Hockey AB.

Då Ola är såväl minoritetsägare i JRS koncern som operativ i Bolaget är han inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och aktieägarna.

 

Om Bolagets styrelse

Idag besitter Bolagets styrelse tillsammans med verkställande direktör en omfattande och ändamålsenlig erfarenhet av finansbranschen, såväl från värdepappersbolag som från bank- och försäkringsbranschen.

Bolagets styrelse har satts samman på ett sådant sätt att de enskilda styrelseledamöterna kompletterar varandra när det gäller kompetenser, kvalifikationer och bakgrund. Detta för att tillförsäkra verksamheten en optimalt fungerande styrelse. Samtliga ledamöter är valda utifrån sin gedigna erfarenhet och/eller specialkompetens samt deras kapacitet att förstå och utveckla Bolagets verksamhet.         

För att säkerställa en kompetent och väl fungerande styrelse har Bolaget en mångfaldspolicy som innebär att Bolaget, vid styrelsens sammansättning, ska beakta en mångfald av egenskaper och kunskaper utifrån följande kriterier:

  • Kompetens
  • Kunskap om specifika regioner
  • Brancherfarenhet
  • Utbildning
  • Geografiskt ursprung
  • Kön
  • Ålder

Styrelsens mångfalds- och lämplighetspolicy

Sammansättningen av Bolagets nuvarande styrelse borgar för en hög kunskap inom kapitalförvaltning, compliance, personalfrågor, juridik, sälj och ledarskap, i synnerhet med avseende på de krav som ställs inom det finansiella området. Majoriteten av ledamöterna har akademisk examen eller annan motsvarande utbildning och ledamöternas ålder är relativt spridd. De personer som i dag utgör styrelsen uppfyller kvalifikationerna och målsättningarna angående styrelsens sammansättning såsom de beskrivs ovan. 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter