JRS Asset Management Växlar upp - vi söker kapitalförvaltare som vill göra lite mer, lite bättre.

JRS Asset Management är en fristående och långsiktig kapitalförvaltare. Bolaget grundades 2007 och ägs till 51 procent av Viktor Söderberg med personal. Resterande 49 procent ägs av Söderberg & Partners. I bolagets profil ingår även JRS Sports Management, www.jrssm.com


Sedan starten har JRS framgångsrecept varit att vi ser på vårt uppdrag som betydligt bredare än att bara förvalta kundernas finansiella tillgångar.

Våra kunder och deras familjer ska känna trygghet i att vi erbjuder bästa möjliga service och rådgivning genom livets alla faser i takt med att förutsättningarna förändras.

Som kapitalförvaltare hos JRS har du huvudansvaret för dina kunders förmögenhetsförvaltning. Därtill kan du erbjuda ett brett utbud av tjänster inom ramen för JRS Family Office-koncept.

JRS förvaltar inga egna produkter. Istället väljer vi bland de mest konkurrenskraftiga instrumenten som erbjuds. Tillsammans med JRS chefsstrateg och förvaltningsråd sätter du samman investeringsportföljer som är anpassade för varje kunds specifika behov. 


Varför arbeta på JRS?

Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en inspirerande arbetsmiljö i attraktiva lokaler i centrala Stockholm. Utöver detta erbjuder vi en unik möjlighet till personlig och professionell utveckling.

Tillsammans med idrotts- och prestationsrådgivaren Johan Plate har vi utvecklat JRS Akademin. Konceptet bygger på Johans mångåriga erfarenheter av att coacha såväl individer som lag och skapa optimala förutsättningar för topprestationer.

Inom ramen för JRS Akademin har dessa erfarenheter anpassats till näringslivets specifika förutsättningar och behov. Fokus ligger på individens prestation inom laget där vi motiverar och inspirerar varandra för att nå individuella och gemensamma mål – allt för att leva upp till våra kunders högt ställda förväntningar.

Om du känner att rollen som kapitalförvaltare på JRS kan vara nästa steg i din karriär eller har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta CV Search.

 

Christoffer Toll, 0708-768628, christoffer.toll@cvsearch.se

Ulrik Swedrup, 070-6435742, ulrik.swedrup@cvsearch.se

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter